Btw correctie privégebruik auto

Uitspraak: Hoge Raad 12 april 2013, nr. 12/01372

Tot 1 juli 2011 werd de correctie op de btw-aftrek voor privégebruik van auto’s van de zaak van werknemers bepaald op basis van een percentage van de bijtelling voor de inkomstenbelasting. Aangezien in de inkomstenbelasting sinds een aantal jaren verschillende bijtellingspercentages gelden (0%, 14%, 20% en 25%, afhankelijk van de CO2-uitstoot), ontstond er in de btw-correctie voor het privé-gebruik ook een onderscheid tussen milieuvriendelijke en niet-milieuvriendelijke auto’s.

De rechtbank in Haarlem en in hoger beroep het Gerechtshof te Amsterdam oordeelden dat dit onderscheid strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. De ondernemer die de procedure was gestart, kon aldus volgens deze beide rechtscolleges de btw-correctie voor zijn niet-milieuvriendelijke auto baseren op basis van het laagste bijtellingspercentage in het betreffende jaar. Veel ondernemers hebben naar aanleiding van deze uitspraken bezwaar aangetekend tegen de correctie privé gebruik auto.

De Hoge Raad heeft echter op 12 april jl. geoordeeld dat de regeling weliswaar leidt tot een ongelijke behandeling van gelijke gevallen, maar dat dit niet zo ver gaat dat een belastingplichtige het recht heeft om de btw-correctie te baseren op het laagst geldende bijtellingspercentage. Dit betekent dat de correctie t/m 2011 voor elke auto alsnog gebaseerd dient te worden op basis van het werkelijk bij de auto behorende bijtellingspercentage.

Mocht deze procedure de enige bezwaargrond zijn geweest, dan mag er van worden uitgegaan dat de belastingdienst de bezwaren (massaal) afwijst. In bepaalde situaties zijn er (t/m 2011) naar onze mening nog andere gronden aan te voeren om een lagere btw-correctie af te dwingen. Deze aanvullende gronden kunnen nog worden ingebracht zolang het bezwaar niet is afgewezen.

Ook de nieuwe regeling voor de berekening van de correctie op de aftrek in verband met het privégebruik van de auto’s kan in aantal situaties ter discussie worden gesteld. Dit kan ook aanleiding zijn om tegen die correctie bezwaar te maken.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 3 van augustus 2013 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.