Belastingplan 2019: verruiming sportvrijstelling btw

In het belastingplan is voorzien in een verruiming van de btw-sportvrijstelling. Bekeken vanuit de dwingende Europese btw-richtlijn past Nederland die vrijstelling te beperkt toe, namelijk alleen op de diensten die sportverenigingen aan hun leden verrichten. De btw-richtlijn geeft geen mogelijkheid om bij de toepassing van deze btw-sportvrijstelling onderscheid te maken tussen diensten aan leden en diensten aan anderen. Om die reden wordt de sportvrijstelling aangepast waardoor de vrijstelling een ruimer bereik krijgt: álle diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport en die worden verricht door niet-winstbeogende ondernemers, vallen vanaf 1 januari 2019 onder de vrijstelling.

Deze wijziging heeft met name impact voor niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties, zoals gemeenten en stichtingen. Deze exploitanten vallen nu nog onder het fiscaal gunstige regime van het ‘geven van gelegenheid tot sportbeoefening’, te weten een relatief geringe btw-afdracht vanwege het toepasselijke lage btw tarief in combinatie met een volledig recht op teruggaaf van de voorbelasting op exploitatielasten en investeringen. Vanaf 2019 slaat dit om naar een belastingvrijstelling: geen afdrachtverplichting meer maar ook geen recht op vooraftrek meer. In vrijwel alle gevallen betekent dit een (aanzienlijke) nadeel voor de betrokken categorieën exploitanten vanwege het vervallen van het recht op aftrek van voorbelasting.

Via een (fiscale) overgangsregeling, opgenomen in het Belastingplan 2019, en een tweetal subsidieregelingen die vanaf 2019 gaan gelden wordt tegemoet gekomen aan de lastenverzwaring voor de exploitanten van de sportaccommodaties. Niet in alle gevallen zal deze regeling echter volledige compensatie bieden voor het vervallen van het recht op btw-aftrek. In eerdere extra edities van onze nieuwsbrief zijn wij meer in detail ingegaan op de aspecten uit het belastingplan en de werking van de subsidieregelingen. Mocht u meer informatie willen, neemt u dan contact met ons op.

[Bron: Belastingplan 2019]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 21 van oktober 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Voorkom per 1 januari 2020 een onverwacht hoge WW-premie!

12 november 2019

Per 1 januari a.s. treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Ongetwijfeld heeft u zich ingelezen en heeft u inmiddels een beeld van de impact van de WAB op uw organisatie. Toch is er recent een aandachtspunt aan het licht gekomen…

Lees verder

Belastingplan 2020: Highlights loonheffingen

19 september 2019

In onderstaand nieuwsbericht gaan wij in op een aantal interessante wijzigingen ten aanzien van de loonheffingen die zijn opgenomen in het Belastingplan 2020.

Lees verder

Nieuw besluit btw-vrije samenwerking tussen instellingen.

9 september 2019

In het besluit van 9 augustus 2019 (gepubliceerd op 4 september jl.) heeft de staatssecretaris van Financiën zijn uitleg gegeven over de toepassing van het zogenaamde Vavo-arrest buiten de onderwijssector…

Lees verder

Hof van Justitie, lid Raad van Toezicht/Commissaris is niet btw-plichtig

17 juni 2019

Op 13 juni jl. heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de btw-plicht van een lid van een raad van commissarissen. In geschil was of het lid

Lees verder
caraad-merk-en-payoff