Belastingplan 2019: verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%

Zoals al eerder was aangekondigd, is in het Belastingplan 2019 voorzien in een verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Het lage btw-tarief geldt onder andere voor eerste levensbehoeften zoals levensmiddelen, culturele en sportieve activiteiten en bepaalde arbeidsintensieve diensten.

Anders dan bij de verhoging van het algemene btw-tarief van 19% naar 21% in oktober 2012 gaat de aanstaande tariefsverhoging niet gepaard met een overgangsregeling. Dit betekent dat naar de normale wettelijke voorschriften beoordeeld dient te worden welk btw-tarief van toepassing is in de overgangsperiode rond de jaarwisseling.

Voor ondernemers die het kasstelsel toepassen is het eenvoudig. Het toepasselijke btw-tarief is het tarief dat geldt bij ontvangst van de betaling. Betalingen die vóór de jaarwisseling worden ontvangen, vallen aldus nog onder het 6% tarief.

In andere gevallen wordt het toepasselijke tarief bepaald op het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt dan wel, indien deze niet of niet tijdig wordt uitgereikt, het tijdstip waarop de factuur uiterlijk uitgereikt had moeten worden. Een factuur moet worden uitgereikt uiterlijk op de 15e dag van de maand volgende op die waarin de levering of dienst is verricht. Bij vooruitbetalingen moet de factuur telkens worden uitgereikt vóór het tijdstip van de (contractuele) opeisbaarheid daarvan.

Indien er geen factureringsverplichting is (bijvoorbeeld bij prestaties aan consumenten), is het moment waarop de goederenlevering of de dienst wordt verricht bepalend. In geval van vooruitbetalingen wordt het toepasselijke tarief in alle gevallen bepaald op het moment van de ontvangst van de betaling.

Het vorenstaande brengt mee dat betalingen ontvangen vóór de jaarwisseling altijd zijn belast naar het huidige tarief van 6%. Dit geldt dus ook als de levering of dienst pas ná de jaarwisseling wordt verricht. In gevallen waarin een factureringsverplichting geldt, blijft het oude lage btw-tarief ook van toepassing op vóór de jaarwisseling gefactureerde vooruitbetalingen, mits deze contractueel opeisbaar zijn geworden in 2018.

[Bron: Belastingplan 2019]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 21 van oktober 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hof van Justitie, lid Raad van Toezicht/Commissaris is niet btw-plichtig

17 juni 2019

Op 13 juni jl. heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de btw-plicht van een lid van een raad van commissarissen. In geschil was of het lid

Lees verder

Specifieke Uitkering Gemeenten verruimd voor geprivatiseerde sportbedrijven. Termijn Indiening SPUK-aanvraag verlengd tot 1 juni 2019

8 april 2019

Met ingang van 1 januari 2019 is de verruimde btw-sportvrijstelling in werking getreden. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties. Het Ministerie van VWS heeft…

Lees verder

Nieuw besluit btw-vrij detacheren van personeel in de zorg

9 januari 2019

Op 28 december 2018 is een nieuw besluit gepubliceerd over de btw-aspecten bij het uitlenen van personeel in onder meer de zorg. Het besluit bevat een aantal wijzigingen en verduidelijkingen van voorgaande besluiten welke relevant zijn voor de zorg…

Lees verder

Recente ontwikkelingen wijziging btw-sportvrijstelling

29 oktober 2018

In het Belastingplan 2019 heeft het kabinet de wijziging van de btw-sportvrijstelling opgenomen. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties. Het ministerie van VWS probeert met een specifieke uitkering…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff