Belastingplan 2019: verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%

Zoals al eerder was aangekondigd, is in het Belastingplan 2019 voorzien in een verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Het lage btw-tarief geldt onder andere voor eerste levensbehoeften zoals levensmiddelen, culturele en sportieve activiteiten en bepaalde arbeidsintensieve diensten.

Anders dan bij de verhoging van het algemene btw-tarief van 19% naar 21% in oktober 2012 gaat de aanstaande tariefsverhoging niet gepaard met een overgangsregeling. Dit betekent dat naar de normale wettelijke voorschriften beoordeeld dient te worden welk btw-tarief van toepassing is in de overgangsperiode rond de jaarwisseling.

Voor ondernemers die het kasstelsel toepassen is het eenvoudig. Het toepasselijke btw-tarief is het tarief dat geldt bij ontvangst van de betaling. Betalingen die vóór de jaarwisseling worden ontvangen, vallen aldus nog onder het 6% tarief.

In andere gevallen wordt het toepasselijke tarief bepaald op het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt dan wel, indien deze niet of niet tijdig wordt uitgereikt, het tijdstip waarop de factuur uiterlijk uitgereikt had moeten worden. Een factuur moet worden uitgereikt uiterlijk op de 15e dag van de maand volgende op die waarin de levering of dienst is verricht. Bij vooruitbetalingen moet de factuur telkens worden uitgereikt vóór het tijdstip van de (contractuele) opeisbaarheid daarvan.

Indien er geen factureringsverplichting is (bijvoorbeeld bij prestaties aan consumenten), is het moment waarop de goederenlevering of de dienst wordt verricht bepalend. In geval van vooruitbetalingen wordt het toepasselijke tarief in alle gevallen bepaald op het moment van de ontvangst van de betaling.

Het vorenstaande brengt mee dat betalingen ontvangen vóór de jaarwisseling altijd zijn belast naar het huidige tarief van 6%. Dit geldt dus ook als de levering of dienst pas ná de jaarwisseling wordt verricht. In gevallen waarin een factureringsverplichting geldt, blijft het oude lage btw-tarief ook van toepassing op vóór de jaarwisseling gefactureerde vooruitbetalingen, mits deze contractueel opeisbaar zijn geworden in 2018.

[Bron: Belastingplan 2019]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 21 van oktober 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Voorkom per 1 januari 2020 een onverwacht hoge WW-premie!

12 november 2019

Per 1 januari a.s. treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Ongetwijfeld heeft u zich ingelezen en heeft u inmiddels een beeld van de impact van de WAB op uw organisatie. Toch is er recent een aandachtspunt aan het licht gekomen…

Lees verder

Belastingplan 2020: Highlights loonheffingen

19 september 2019

In onderstaand nieuwsbericht gaan wij in op een aantal interessante wijzigingen ten aanzien van de loonheffingen die zijn opgenomen in het Belastingplan 2020.

Lees verder

Nieuw besluit btw-vrije samenwerking tussen instellingen.

9 september 2019

In het besluit van 9 augustus 2019 (gepubliceerd op 4 september jl.) heeft de staatssecretaris van Financiën zijn uitleg gegeven over de toepassing van het zogenaamde Vavo-arrest buiten de onderwijssector…

Lees verder

Hof van Justitie, lid Raad van Toezicht/Commissaris is niet btw-plichtig

17 juni 2019

Op 13 juni jl. heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de btw-plicht van een lid van een raad van commissarissen. In geschil was of het lid

Lees verder
caraad-merk-en-payoff