Belastingplan 2014: integratieheffing vervalt

Regeling: Wetsvoorstel ‘Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)’

In het op Prinsjesdag (17 september 2013) gepresenteerde Belastingplan 2014 is aangekondigd dat de integratieheffing per 1 januari 2014 vervalt. Voor ‘vrijgestelde ondernemers zoals woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen, betekent dit in veel gevallen een lagere btw-druk op de realisatie van
nieuwbouw op eigen grond. Aan de andere kant betekent het een sterke afname van de evenredige (pro rata) aftrek van btw op de algemene kosten.

In het wetsvoorstel wordt het recht op aftrek van btw in verband met de verwachte integratieheffing (o.b.v. de wetgeving t/m 2013) in stand gelaten. Deze aftrek moet worden gecorrigeerd bij de ingebruikname van het nieuw vervaardigde goed in 2014, een ander voor zover het goed wordt gebruikt handelingen waarvoor geen recht op aftrek mogelijk is. Het is op basis van deze voorgestelde wetgeving niet vanzelfsprekend dat alle t/m 2013 in aftrek gebrachte btw (weer) verschuldigd wordt in 2014. Indien zich een dergelijke situatie voordoet (start nieuwbouwproject in 2013 of eerder, oplevering in 2014 of later) kan het verstandig zijn om deze projecten te laten beoordelen op de btw-effecten.

De voorgenomen afschaffing van de integratieheffing heeft ook andere (onbedoelde) neveneffecten. Zo kunnen zelfproducerende lokale en regionale tv omroepen zich beroepen op een gunstige regeling voor de btw-druk op zelfgemaakte tv producties. Deze regeling is gebaseerd op de integratieheffing en zal waarschijnlijk komen te vervallen als het Belastingplan 2014 op dit punt ongewijzigd wordt aangenomen.

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 4 van november 2013 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.