Beheerder/exploitant van een gratis toegankelijk stadspark heeft volledig recht op aftrek van btw

Uitspraak: Rechtbank Zeeland-West Brabant 25 november 2016, AWB 15/7216. Oda park

Een stichting is opgericht voor het opknappen en in stand houden van een groot (stads)park. Na restauratie is het park gratis toegankelijk voor publiek. De Stichting genereert opbrengsten door een groot scala aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en natuur te organiseren in het park in combinatie met de exploitatie van een horecagelegenheid. Naast deze eigen opbrengsten ontvangt de Stichting van diverse instanties (project)subsidies.

In geschil is of de aftrek van voorbelasting moet worden beperkt vanwege de gratis toegankelijkheid van het park voor publiek. De Belastingdienst onderkent hierin een zelfstandig in aanmerking te nemen niet-economische activiteit waarvoor geen recht op aftrek van btw mogelijk is. De stichting meent echter dat deze gratis openstelling onverbrekelijk verband houdt met haar ondernemingsactiviteiten en om die reden de aftrek niet kan beperken.

De rechtbank stelt de stichting in het gelijk. De nauwe samenhang blijkt naar de rechtbank uit het feit dat het verdienmodel van de stichting altijd erop gericht is geweest om zoveel mogelijk bezoekers aan te trekken om daarmee voldoende inkomsten te genereren voor het herstel, de instandhouding en het onderhoud van het park en voor haar activiteiten in het park. Mede gelet op dit verdienmodel heeft de exploitatie van het park een overwegend commercieel karakter, aldus de rechtbank.

In de praktijk doet zich bij maatschappelijk nuttige organisaties vaak de vraag voor of de aftrek van voorbelasting moet worden beperkt vanwege activiteiten waarmee niet direct omzet wordt gegenereerd. Ook uit deze casus blijkt dat de feiten allesbepalend zijn; de stichting heeft in deze situatie het gelijk aan haar zijde gekregen omdat haar bedrijfsmodel van meet af aan gericht was op de realisatie van eigen omzet. Net als een winkel -die ook gratis toegankelijk is- hoort het recht op aftrek dan niet te worden beperkt, zo begrijpen wij het oordeel van de rechtbank.

Ons kantoor heeft ruime expertise in de begeleiding van maatschappelijke organisaties omtrent de toepassing van het recht op aftrek van btw. Indien u vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd met één van onze btw-adviseurs contact opnemen.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 16 van februari 2017 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.