Begrotingsafspraken 2014: verlenging 6% btw op onderhoud van woningen

Regeling: Brief van het Ministerie van Financiën aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 11 oktober 2013, met kenmerk BZ/2013/ U577 (Begrotingsafspraken 2014).

Vanaf 1 maart 2013 geldt voor de renovatie en het herstel van woningen het verlaagde btw-tarief. Deze maatregel zou eindigen op 1 maart 2014 (zie ook het artikel over de Wet overige fiscale maatregelen 2013 in deze nieuwsbrief). In de begrotingsafspraken die op 11 oktober zijn gemaakt, is afgesproken om de tijdelijke btw-verlaging te verlengen tot eind 2014. In de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2014 wordt wettelijk geregeld dat de nieuwe einddatum 31 december 2014 wordt. In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gewezen op de ruimere toepassingsmogelijkheden van het lage btw-tarief, een en ander naar aanleiding van een nadere toelichting door het Ministerie van Financiën in mei van dit jaar.

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 4 van november 2013 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.