Actualiteiten vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven

Eind vorig jaar is het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen door de Tweede Kamer. Verwacht wordt dat de Eerste Kamer in het eerste kwartaal van dit jaar het wetsvoorstel zal aannemen.

Bij de stemming in de Tweede Kamer is het amendement Dijkgraaf aangenomen wat inhoudt dat dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) onder voorwaarden ook onder de reikwijdte van de samenwerkingsvrijstelling vallen. Vervolgens is een motie aangenomen waaruit het voornemen blijkt om overheden voor wat betreft de vennootschapsbelasting zoveel mogelijk onder het regime van Horizontaal Toezicht te brengen.

Omdat de wet effectief in werking treedt met ingang van 1 januari 2016 is het van belang dat -voor zover nog geen start is gemaakt- op zeer korte termijn wordt begonnen met het beoordelen van de impact voor u als gemeente van de nieuwe wetgeving. Omdat slechts de ondernemingsactiviteiten in beginsel onder de belastingplicht vallen, verwachten wij dat het overgrote deel van de activiteiten niet zal worden geraakt door de nieuwe wetgeving. De impact van de wetgeving is echter groot op die onderdelen die mogelijk wel zullen worden geraakt, bijvoorbeeld het grondbedrijf, vastgoedexploitatie, parkeren, concurrerende diensten voor derden e.d.

Wij staan een praktische en efficiënte werkwijze voor van onze vpb- en btw-specialisten die snel duidelijk zal bieden. Voor informatie kunt u contact met ons opnemen. Ook verwijzen wij naar onze Caraad App waarin de belangrijke documenten zijn gebundeld over dit onderwerp. Verkrijgbaar in de AppStore en Google Playstore, zoekterm Caraad.

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 8 van januari 2015 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hoge Raad: btw-discussie omtrent exploitatie begraafplaatsen vermoedelijk nog lang niet begraven.

19 juni 2020

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een lang verwachte procedure van gemeente Krimpen aan den IJssel (hierna: de gemeente), inzake de exploitatie van begraafplaatsen. De Hoge Raad oordeelt dat de gemeente bij de uitgifte van grafrechten geen overheidsbevoegdheden gebruikt…

Lees verder

Gemeentelijke en provinciale projecten met financiële bijdrage vanuit een ministerie? Tijdige beoordeling compensabele btw noodzakelijk voor correcte uitbetaling financiële bijdrage ministerie.

11 juni 2020

De afgelopen tijd hebben wij voor gemeenten en provincies meerdere malen projecten begeleid waarin een financiële bijdrage wordt verkregen vanuit een…

Lees verder

UPDATE: Onduidelijkheid bij de regeling bijzonder uitstel van betaling in combinatie met Melding Betalingsonmacht

18 mei 2020

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. In alle gevallen is het van belang…

Lees verder

Corona noodmaatregelen

1 mei 2020

Het kabinet heeft in de afgelopen tijd verschillende noodmaatregelen ingevoerd voor werkgevers en zelfstandigen. De regelingen zijn via onderstaande button te vinden…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff