Actualiteiten vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven

Eind vorig jaar is het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen door de Tweede Kamer. Verwacht wordt dat de Eerste Kamer in het eerste kwartaal van dit jaar het wetsvoorstel zal aannemen.

Bij de stemming in de Tweede Kamer is het amendement Dijkgraaf aangenomen wat inhoudt dat dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) onder voorwaarden ook onder de reikwijdte van de samenwerkingsvrijstelling vallen. Vervolgens is een motie aangenomen waaruit het voornemen blijkt om overheden voor wat betreft de vennootschapsbelasting zoveel mogelijk onder het regime van Horizontaal Toezicht te brengen.

Omdat de wet effectief in werking treedt met ingang van 1 januari 2016 is het van belang dat -voor zover nog geen start is gemaakt- op zeer korte termijn wordt begonnen met het beoordelen van de impact voor u als gemeente van de nieuwe wetgeving. Omdat slechts de ondernemingsactiviteiten in beginsel onder de belastingplicht vallen, verwachten wij dat het overgrote deel van de activiteiten niet zal worden geraakt door de nieuwe wetgeving. De impact van de wetgeving is echter groot op die onderdelen die mogelijk wel zullen worden geraakt, bijvoorbeeld het grondbedrijf, vastgoedexploitatie, parkeren, concurrerende diensten voor derden e.d.

Wij staan een praktische en efficiënte werkwijze voor van onze vpb- en btw-specialisten die snel duidelijk zal bieden. Voor informatie kunt u contact met ons opnemen. Ook verwijzen wij naar onze Caraad App waarin de belangrijke documenten zijn gebundeld over dit onderwerp. Verkrijgbaar in de AppStore en Google Playstore, zoekterm Caraad.

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 8 van januari 2015 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Voorkom per 1 januari 2020 een onverwacht hoge WW-premie!

12 november 2019

Per 1 januari a.s. treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Ongetwijfeld heeft u zich ingelezen en heeft u inmiddels een beeld van de impact van de WAB op uw organisatie. Toch is er recent een aandachtspunt aan het licht gekomen…

Lees verder

Belastingplan 2020: Highlights loonheffingen

19 september 2019

In onderstaand nieuwsbericht gaan wij in op een aantal interessante wijzigingen ten aanzien van de loonheffingen die zijn opgenomen in het Belastingplan 2020.

Lees verder

Nieuw besluit btw-vrije samenwerking tussen instellingen.

9 september 2019

In het besluit van 9 augustus 2019 (gepubliceerd op 4 september jl.) heeft de staatssecretaris van Financiën zijn uitleg gegeven over de toepassing van het zogenaamde Vavo-arrest buiten de onderwijssector…

Lees verder

Hof van Justitie, lid Raad van Toezicht/Commissaris is niet btw-plichtig

17 juni 2019

Op 13 juni jl. heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de btw-plicht van een lid van een raad van commissarissen. In geschil was of het lid

Lees verder
caraad-merk-en-payoff