6% btw onderhoud woningen. Update regeling

Regeling: Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen), laatste versie van 22 mei 2013; Wetsvoorstel tot Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013).

In Nieuwsbrief 2 (april 2013) hebben wij aandacht besteed aan de tijdelijke verlaging van het btw-tarief op de renovatie en het herstel van woningen ouder dan 2 jaar. Het verlaagde tarief van 6% is van toepassing op de gehele opdracht met uitzondering van de verbruikte materialen, mits het werk wordt afgerond in de periode 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Voor een verdere toelichting op de regeling verwijzen wij naar onze nieuwsbrief van april 2013.

Op 22 mei 2013 is door de Belastingdienst een nadere verduidelijking gegeven op de reeds bekende uitvoeringsvoorschriften. Er is aangegeven dat de kosten van eigen of gehuurd materieel (zoals een graafmachine of boormachine) dat door de bouwondernemer in het kader van de opdracht wordt gebruikt onder het lage btw-tarief vallen. Dat zelfde geldt voor voorrij- of transportkosten.

Met name de verduidelijking op het punt van het materieel is een belangrijke. De bouwplaatskosten (keten, steigers, hekken, liften, verlichting, etc.) kunnen immers een substantieel onderdeel van de aanneemsom vormen. Het is aan te raden om voor grote (planmatige) onderhoudsprojecten na te rekenen of de verdeling tussen het 6% en het 21% tarief wel op de juiste en meest voordelige wijze heeft plaatsgevonden. Omdat de wettelijke terminologie identiek is aan de vorige periode waarin de btw-verlaging van toepassing was (1 oktober 2010 tot 1 oktober 2011), geldt deze laatste verduidelijking naar onze mening ook in die periode.

In de Fiscale Verzamelwet 2013 wordt geregeld dat het plaatsen van glas (mits gericht op energiebesparing) met ingang van 2014 permanent wordt gerangschikt onder het lage btw-tarief van 6%. Op deze manier wordt een eenduidige toepassing van het lage btw-tarief op de uitvoering van isolerende maatregelen aan woningen ouder dan 2 jaar bereikt.

[Bron: Wetsvoorstel]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 3 van augustus 2013 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.