• Nederlands
  • Engels

Scheepvaart

De scheepvaartsector is een kapitaalintensieve bedrijfstak. Investeringen worden veelal (mede) gefinancierd door fondsen waarin natuurlijke personen of rechtspersonen participeren en waarbij fiscale voordelen worden benut. Hierbij kan gedacht worden aan het tonnageregime, maar ook aan andere structuren in binnen- en buitenland waarbij willekeurige afschrijving mogelijk is. Dit vergt uiteraard een adequate fiscale structuring.

< Terug naar Marktsectoren