• Nederlands
  • Engels

Belastingplicht overheidsbedrijven

De vennootschapsbelastingpositie van overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 ingrijpend veranderd. Activiteiten van onder andere gemeenten en provincies zijn belastingplichtig voor zover sprake is van het drijven van een onderneming voor de vennootschapsbelasting (Vpb). 

Voor de invulling van het ondernemingsbegrip bij overheidslichamen wordt aangesloten bij bestaande begrippen, die in de jurisprudentie vorm hebben gekregen. Kortweg kan sprake zijn van een onderneming als er tegen een vergoeding activiteiten worden verricht aan derden waarmee in concurrentie wordt getreden met private ondernemingen. Voor BV’s en NV’s van overheidslichamen wordt een onderneming aanwezig geacht. De invulling van het ondernemingsbegrip zal niet altijd eenvoudig zijn nu overheidslichamen andere motieven voor het uitvoeren van activiteiten kunnen hebben dan private partijen. Dit vraagt derhalve om een kritische beoordeling.

Indien sprake is van een onderneming, dan kan heffing nog achterwege blijven door een in de wet opgenomen vrijstelling. In de wet zijn nu subjectieve vrijstellingen geformuleerd (die zien op het lichaam), voor onder andere ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Belangrijker zijn echter de objectieve vrijstellingen (die zien op de activiteit) voor onder andere interne activiteiten c.q. activiteiten binnen de eigen structuur, activiteiten door samenwerkingsverbanden, en overheidstaken waarmee niet in concurrentie wordt getreden.

In het onderstaande stroomschema zijn de verschillende stappen om tot een onderneming te komen of het van toepassing laten zijn van een vrijstelling vereenvoudigd weergegeven.

Stroomschema

Overheidslichamen zullen invulling moeten gaan geven aan de verschillende stappen die nodig zijn om te beoordelen of sprake is van een belaste activiteit in hun organisatie. Daarna zal nader invulling moeten worden gegeven aan de belastingplicht. Caraad kan u bij de verschillende stappen die noodzakelijk zijn begeleiden en adviseren.

Onze specialisten hebben bij de invoering van de belastingplichtig voor woningcorporaties ruime ervaring op gedaan met deze problematiek. Wij staan voor een praktische en efficiënte werkwijze met behoud van een hoogwaardig kennisniveau. Voor informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Oving of Rutger Hotsma. Ook verwijzen wij u graag naar onze publicaties of de Caraad App waarin belangrijke documenten zijn gebundeld over dit onderwerp.

< Terug naar Gemeenten en provincies