• Nederlands
  • Engels

Gemeenten en provincies

Van een groot aantal gemeenten en provincies is Caraad Belastingadviseurs de vaste adviseur op fiscaal terrein. Hierbij kunt u onder meer denken aan fiscaal advies op het gebied van:

  • Samenwerking met andere publiekrechtelijke lichamen
  • Realisatie en de exploitatie van sportaccommodaties
  • Grondexploitatie
  • PPS-projecten
  • Nieuw- en verbouw van brede scholen, multifunctionele centra e.d.
  • Beoordeling mengpercentage btw en btw-compensatiefonds
  • Horizontaal Toezicht
  • Invoering belastingplicht vennootschapsbelasting

Caraad biedt desgewenst ook professionele ondersteuning bij de vertaalslag van het fiscaal-juridische advies naar de gevolgen daarvan op de (inrichting van de) administratie. Wij kunnen een integraal dienstenpakket leveren van fiscaal advies, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het analyseren en inrichten van de administratie. 

< Terug naar Marktsectoren